Registrácia užívateľa » | Zabudnuté heslo?
Úvod Objednávka Profil spoločnosti Mapa prístupu Otváracie hodiny Kontakt

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly od 1. februára 2012

 

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly od 1. februára 2012

Nový sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly vstúpil do platnosti 1. februára 2012.

Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravil aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej a emisnej kontroly vozidla (§ 107 zákona).

Pokuty zasiela príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie .

 Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote TECHNICKEJ kontrole pravidelnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne) - 166 eur

Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote EMISNEJ kontrole pravidelnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne) - 166 eur

 

ID: 1
Kontrola pred TK
Kategórie vozidiel
Potrebné doklady
Cenník TK
Povinná výbava
Lehoty kontrol
Potrebné doklady
Lehoty EK
Cenník EK
Cenník KO
Potrebné doklady
OBJEDNÁVKA NA TK a EK
 
Objednávka | Profil spoločnosti | Mapa prístupu | Otváracie hodiny | Kontakt
  © 2009 PK Tech. Všetky práva vyhradené. | Design by wign