Registrácia užívateľa » | Zabudnuté heslo?
Úvod Objednávka Profil spoločnosti Mapa prístupu Otváracie hodiny Kontakt

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz


Vozidlo prihlásené do evidencie:

 1. osvedčenie o evidencii

 2. platný protokol STK
  s výsledkom hodnotenia vozidlo spôsobilé, alebo osvedčenie o STK
 3. platný protokol EK
  alebo osvedčenie o EK

Vozidlo neprihlásené do evidencie ale evidencii podlieha:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla a to faktúru, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu. Pokial nie je v slovenskom jazyku, alebo dvojjazyčná, je nutný preklad
 2. osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo . Výnimka: Štáty, ktoré neposkytujú doklady o vyradení z evidencie: Belgicko, Francúzsko, Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Luxembursko, Poľsko, Írsko, Litva, Anglicko.
 3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín
 4. protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného, jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 8s výsledkom spĺňa podmienky na schválenie spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v SR alebo protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 1 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách v SR, ak ide o žiadosť o uznanie typového schválenia ES.
 5. osvedčenie o zhode – COC, ak ide o vozidlo , ktoré má udelené typové schválenie
 6. preklad technického preukazu /okrem dovozu z Českej republiky/

Vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

 1. technické osvedčenie vozidla
 2. doklad o nadobudnutí vozidla a to faktúru, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu
Kontrola pred TK
Kategórie vozidiel
Potrebné doklady
Cenník TK
Povinná výbava
Lehoty kontrol
Potrebné doklady
Lehoty EK
Cenník EK
Cenník KO
Potrebné doklady
 
Objednávka | Profil spoločnosti | Mapa prístupu | Otváracie hodiny | Kontakt
  © 2009 PK Tech. Všetky práva vyhradené. | Design by wign