Registrácia užívateľa » | Zabudnuté heslo?
Úvod Objednávka Profil spoločnosti Mapa prístupu Otváracie hodiny Kontakt

Kategórie vozidiel

 • Kategória L
  motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky

 • Kategória M
  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú
  sa na dopravu osôb

 • Kategória N
  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú
  sa na dopravu nákladov

 • Kategória O
  prípojné vozidlá

 • Kategória T
  kolesové traktory

 • Kategória C
  pásové traktory

 • Kategória R
  prípojné vozidlá za traktory

 • Kategória S:
  traktormi ťahané vymeniteľné stroje

 • Kategória P
  pracovné stroje

 • Kategória V
  ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

Niektoré kategórie sa ďalej členia.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 Zákona 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
Kontrola pred TK
Kategórie vozidiel
Potrebné doklady
Cenník TK
Povinná výbava
Lehoty kontrol
Potrebné doklady
Lehoty EK
Cenník EK
Cenník KO
Potrebné doklady
 
Objednávka | Profil spoločnosti | Mapa prístupu | Otváracie hodiny | Kontakt
  © 2009 PK Tech. Všetky práva vyhradené. | Design by wign